Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 24/08/2018
Thời gian: 9 ngày
SGN đ
HAN 46.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 06/09/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 09/09/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 17.900.000 đ 21.400.000 đ đ
HAN 17.900.000 đ 21.900.000 đ 26.900.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 14/09/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.500.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.500.000 đ 16.500.000 đ 19.500.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 17/09/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 18.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 21/09/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.500.000 đ 17.600.000 đ đ
HAN 12.500.000 đ 18.600.000 đ 21.600.000 đ
DAD
7
Khởi hành: 28/09/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.200.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.200.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 05/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.200.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.200.000 đ 16.400.000 đ 19.000.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 12/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.300.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.700.000 đ 19.300.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 15/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 15.600.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 17.300.000 đ 20.300.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 26/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.400.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.700.000 đ 19.300.000 đ
DAD
12
Khởi hành: 02/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.800.000 đ 14.500.000 đ đ
HAN 9.800.000 đ 16.000.000 đ 18.900.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 09/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.600.000 đ 17.500.000 đ đ
HAN 12.600.000 đ 18.800.000 đ 21.500.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 16/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.100.000 đ 16.000.000 đ đ
HAN 11.100.000 đ 17.300.000 đ 20.000.000 đ
DAD
15
Khởi hành: 23/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.200.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.900.000 đ 19.800.000 đ
DAD
16
Khởi hành: 30/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.400.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.700.000 đ 19.300.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 07/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.400.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.700.000 đ 19.600.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 14/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.900.000 đ 19.800.000 đ
DAD
19
Khởi hành: 17/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 15.500.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 16.900.000 đ 20.300.000 đ
DAD
20
Khởi hành: 06/02/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 24.900.000 đ đ
HAN 30.900.000 đ
DAD

Hải trình Đông Bắc Á

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc - Hồng Kông

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Bắc Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 25/07/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 21.900.000 đ 32.900.000 đ đ
HAN 21.900.000 đ 32.900.000 đ 39.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 07/08/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 22.900.000 đ 31.900.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 33.900.000 đ 40.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 22/08/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 20.400.000 đ 29.300.000 đ đ
HAN 20.400.000 đ 29.300.000 đ 36.400.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 30/08/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 19.900.000 đ 29.900.000 đ đ
HAN 19.900.000 đ 28.900.000 đ 38.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 09/09/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 21.900.000 đ 29.900.000 đ đ
HAN 21.900.000 đ 30.900.000 đ 39.900.000 đ
DAD

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 24/08/2018
Thời gian: 9 ngày
SGN đ
HAN 46.900.000 đ
DAD
icon mũi tên
Bảng giá

star