Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 20/12/2017
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
2
Khởi hành: 23/12/2017
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
3
Khởi hành: 28/12/2017
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
4
Khởi hành: 02/01/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
5
Khởi hành: 05/01/2018
Thời gian: 8 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
6
Khởi hành: 12/01/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
7
Khởi hành: 15/01/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.300.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 13.300.000 đ 18.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 19/01/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
9
Khởi hành: 22/01/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 18.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 26/01/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.900.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 9.900.000 đ 15.900.000 đ 18.900.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 29/01/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN 18.500.000 đ
DAD
12
Khởi hành: 02/02/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 8.900.000 đ 12.900.000 đ đ
HAN 8.900.000 đ 14.900.000 đ 18.900.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 05/02/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 8.600.000 đ 11.900.000 đ đ
HAN 0 đ 8.600.000 đ 17.900.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 15/02/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
15
Khởi hành: 19/02/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
16
Khởi hành: 24/02/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 15.900.000 đ 21.900.000 đ đ
HAN 15.900.000 đ 22.900.000 đ 28.900.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 01/03/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
18
Khởi hành: 05/03/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 14.500.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 14.500.000 đ 19.900.000 đ 24.900.000 đ
DAD
19
Khởi hành: 09/03/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.500.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 12.500.000 đ 18.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
20
Khởi hành: 12/03/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
21
Khởi hành: 15/03/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
22
Khởi hành: 19/03/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
23
Khởi hành: 19/03/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
24
Khởi hành: 22/03/2018
Thời gian: 8 ngày
SGN 17.900.000 đ 22.900.000 đ đ
HAN 17.900.000 đ 23.900.000 đ 30.900.000 đ
DAD
25
Khởi hành: 29/03/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.500.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 12.500.000 đ 17.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
26
Khởi hành: 02/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.400.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
27
Khởi hành: 06/04/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.300.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 10.300.000 đ 15.900.000 đ 18.900.000 đ
DAD
28
Khởi hành: 09/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
29
Khởi hành: 30/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
30
Khởi hành: 11/06/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 9.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 9.900.000 đ 15.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD

Hải trình Đông Bắc Á

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc - Hồng Kông

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Bắc Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 28/12/2017
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN 38.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 01/01/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN 28.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 05/01/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 34.900.000 đ đ
HAN 0 đ
DAD
4
Khởi hành: 14/01/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 0 đ
DAD
5
Khởi hành: 19/01/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 0 đ
DAD
6
Khởi hành: 28/01/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 0 đ
DAD
7
Khởi hành: 21/02/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ đ
HAN 0 đ
DAD
8
Khởi hành: 25/02/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 0 đ
DAD
9
Khởi hành: 11/03/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 33.900.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 25/03/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 36.900.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 15/04/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD
12
Khởi hành: 03/06/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 37.900.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 02/07/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN 35.900.000 đ
DAD

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 09/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
2
Khởi hành: 15/04/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD
3
Khởi hành: 01/07/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD

Hải trình Châu Úc & New Zealand

Úc - New Zealand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Úc & New Zealand ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 15/04/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD
icon mũi tên
Bảng giá

star