Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 20/10/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
2
Khởi hành: 21/10/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.400.000 đ 17.000.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 22.100.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 24/10/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
4
Khởi hành: 25/10/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 15.100.000 đ 20.200.000 đ đ
HAN 15.100.000 đ 21.000.000 đ 24.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 27/10/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
6
Khởi hành: 28/10/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.100.000 đ 17.700.000 đ đ
HAN 13.100.000 đ 18.500.000 đ 22.800.000 đ
DAD
7
Khởi hành: 31/10/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 10.300.000 đ 13.400.000 đ đ
HAN 10.300.000 đ 13.600.000 đ 20.000.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 01/11/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.300.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.300.000 đ 15.700.000 đ 19.500.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 03/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
10
Khởi hành: 04/11/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.800.000 đ 18.500.000 đ đ
HAN 13.800.000 đ 19.200.000 đ 23.200.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 07/11/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 10.300.000 đ 13.400.000 đ đ
HAN 10.300.000 đ 13.600.000 đ 19.900.000 đ
DAD
12
Khởi hành: 08/11/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.300.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.300.000 đ 15.700.000 đ 19.900.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 10/11/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 14.100.000 đ 17.200.000 đ đ
HAN 14.100.000 đ 18.200.000 đ 24.700.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 11/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 14.100.000 đ 18.700.000 đ đ
HAN 14.100.000 đ 20.300.000 đ 24.700.000 đ
DAD

Hải trình Đông Bắc Á

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc - Hồng Kông

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Bắc Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 27/07/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 29.900.000 đ 35.900.000 đ đ
HAN 29.900.000 đ 38.900.000 đ 51.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 05/08/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 29.000.000 đ 36.200.000 đ đ
HAN 29.000.000 đ 39.500.000 đ 52.600.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 14/08/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 26.100.000 đ 33.400.000 đ đ
HAN 26.100.000 đ 36.600.000 đ 49.700.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 31/08/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.900.000 đ 31.800.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 32.900.000 đ 44.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 21/09/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.900.000 đ 31.800.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 32.900.000 đ 44.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 11/10/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.500.000 đ 29.800.000 đ đ
HAN 22.500.000 đ 33.100.000 đ 44.100.000 đ
DAD
7
Khởi hành: 16/10/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 21.900.000 đ 28.900.000 đ đ
HAN 21.900.000 đ 31.400.000 đ 43.500.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 21/10/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 21.900.000 đ 28.900.000 đ đ
HAN 21.900.000 đ 31.400.000 đ 43.500.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 26/10/2019
Thời gian: 9 ngày
SGN 35.600.000 đ 42.800.000 đ đ
HAN 35.600.000 đ 45.400.000 đ 37.700.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 15/11/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 16.500.000 đ 19.600.000 đ đ
HAN 16.500.000 đ 20.500.000 đ 27.100.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 16/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 16.500.000 đ 21.100.000 đ đ
HAN 16.500.000 đ 22.700.000 đ 27.000.000 đ
DAD
12
Khởi hành: 18/11/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.100.000 đ 29.000.000 đ đ
HAN 22.100.000 đ 31.600.000 đ 43.600.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 20/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 14.100.000 đ 17.200.000 đ đ
HAN 14.100.000 đ 17.500.000 đ 23.900.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 21/11/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 14.100.000 đ 18.700.000 đ đ
HAN 14.100.000 đ 20.300.000 đ 24.700.000 đ
DAD
15
Khởi hành: 23/11/2019
Thời gian: 9 ngày
SGN 28.800.000 đ 36.100.000 đ đ
HAN 28.800.000 đ 38.600.000 đ 54.400.000 đ
DAD
16
Khởi hành: 24/11/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 16.100.000 đ 19.200.000 đ đ
HAN 16.100.000 đ 20.200.000 đ 26.700.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 25/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 16.100.000 đ 20.800.000 đ đ
HAN 16.100.000 đ 22.300.000 đ 26.700.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 29/11/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 16.100.000 đ 19.200.000 đ đ
HAN 16.100.000 đ 20.200.000 đ 26.700.000 đ
DAD
19
Khởi hành: 30/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 16.100.000 đ 20.800.000 đ đ
HAN 16.100.000 đ 22.300.000 đ 26.700.000 đ
DAD
20
Khởi hành: 04/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
21
Khởi hành: 05/12/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
22
Khởi hành: 08/12/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 16.100.000 đ 20.200.000 đ 26.700.000 đ
DAD
23
Khởi hành: 09/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
24
Khởi hành: 13/12/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 16.700.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 16.700.000 đ 20.800.000 đ 27.300.000 đ
DAD
25
Khởi hành: 14/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
26
Khởi hành: 18/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
27
Khởi hành: 19/12/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
28
Khởi hành: 22/12/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
29
Khởi hành: 23/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
30
Khởi hành: 27/12/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
31
Khởi hành: 28/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
32
Khởi hành: 01/01/2020
Thời gian: 9 ngày
SGN 19.900.000 đ 23.000.000 đ đ
HAN 19.000.000 đ 23.200.000 đ 32.100.000 đ
DAD
33
Khởi hành: 02/01/2020
Thời gian: 8 ngày
SGN 19.900.000 đ 24.500.000 đ đ
HAN 19.900.000 đ 25.300.000 đ 32.200.000 đ
DAD
34
Khởi hành: 15/01/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
35
Khởi hành: 16/01/2020
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
36
Khởi hành: 19/01/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
37
Khởi hành: 20/01/2020
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
38
Khởi hành: 23/01/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
39
Khởi hành: 24/01/2020
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN
DAD
40
Khởi hành: 27/01/2020
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
41
Khởi hành: 01/02/2020
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
42
Khởi hành: 06/02/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
43
Khởi hành: 10/02/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
44
Khởi hành: 11/02/2020
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
45
Khởi hành: 03/03/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
46
Khởi hành: 07/03/2020
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
47
Khởi hành: 12/03/2020
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
48
Khởi hành: 17/03/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
49
Khởi hành: 21/03/2020
Thời gian: 7 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
50
Khởi hành: 22/03/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 16.900.000 đ 21.900.000 đ đ
HAN 16.900.000 đ 23.900.000 đ 30.900.000 đ
DAD
51
Khởi hành: 26/03/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
52
Khởi hành: 30/03/2020
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
53
Khởi hành: 31/03/2020
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 03/08/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 40.900.000 đ 60.900.000 đ đ
HAN 40.900.000 đ 65.900.000 đ 92.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 07/09/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 43.900.000 đ 63.900.000 đ đ
HAN 43.900.000 đ 68.900.000 đ 95.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 14/09/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 36.900.000 đ 56.900.000 đ đ
HAN 36.900.000 đ 61.900.000 đ 88.900.000 đ
DAD

Hải trình Bắc Mỹ và Alaska

Mỹ - Alaska

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Bắc Mỹ và Alaska ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 23/08/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 31.900.000 đ 50.900.000 đ đ
HAN 31.900.000 đ 56.900.000 đ 83.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 27/09/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 28.900.000 đ 47.900.000 đ đ
HAN 28.900.000 đ 53.900.000 đ 80.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 11/10/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 28.900.000 đ 47.900.000 đ đ
HAN 28.900.000 đ 52.900.000 đ 79.900.000 đ
DAD
icon mũi tên
Bảng giá

star